ASAHIN PSYKOFYSIOLOGIAA LYHYESTI


1. Asahin liikkeet on tarkoituksella suunniteltu yksinkertaisiksi, jolloin liikkeiden oppiminen on helppoa ja oppimispaineita ei ole. Näin harrastaja voi heti keskittyä liikkeiden tuomaan hyvään oloon.


2. Asahin liikkeet on suunniteltu ergonomisesti oikeaoppisesti. Kun Asahissa esimerkiksi nostetaan kuviteltu pallo lattialta, se tehdään korostaen selän oikeaa asentoa. Näin harrastaja oppii liikkumaan ergonomisesti oikealla tavalla ja esimerkiksi vääränlaisen nostamisen aiheuttamia selkävammoja opitaan välttämään.

3. Asahin liikkeet suoritetaan hitaan hengityksen tahdissa. Tällä periaatteella on suora vaikutus mieleen. Hidas hengitys poistaa kiireen tunnun ja synnyttää tunteen kehon ja mielen sopusoinnusta. Erilaiset lihasjännitykset ja stressit alkavat kadota.

4. Liikkeet ovat pehmeitä ja ne suoritetaan minimaalisen voimanponnistuksen avulla. Siitä huolimatta lihaksissa vaihtelee jännityksen ja rentouden sykli. Siten lihaksisto opetetaan rentoutumaan liikesuorituksen jokaisessa lepovaiheessa.

5. Koko keho liikkuu liikkeen yhteydessä. Asahin liikunta on ikään kuin kokonaisvaltaista ja dynaamista "huojuntaa" ympäröivässä ilmakehässä. Mielikuvien avulla synnytetään tunne, että liikutaan ikään kuin meren pohjavirtauksessa huojuva kasvi. Tämä synnyttää hiljalleen miellyttävän tunteen harjoittajan ja ympäristön vuorovaikutuksesta.

6. Asahi on menetelmänä yksinkertaisuudestaan huolimatta varsin kattava. Se sisältää sekä kehon että mielen rentoutuksen, niska-hartia-, selkä-, jalka- ja tasapainoharjoitukset sekä hengityksen ja mielen tasaamisen. Koko keho saadaan liikuntaan mukaa ja mieli ohjaa kaikkia liikkeitä. Keho ja mieli muodostavat yhden kokonaisuuden. Aistit herkistyvät aistimaan omaa kehoa ja ympäröivää avaruutta entistä hienovaraisemmalla tavalla.

 

Asahi-menetelmän terveysvaikutuksia

Lihaksisto vahvistuu ja oppii rentoutumaan.

Nivelet vahvistuvat ja notkistuvat.

Niska-hartiaseudun vaivat lievittyvät ja ennalta ehkäistyvät.

Selkävaivat lievittyvät ja ehkäistyvät liikeratojen ergonomisen suunnittelun ansiosta.

Tasapaino paranee ja kaatumisvammat harvenevat.

Hengitystekniikka paranee, josta on hyötyä erityisesti hengityssairauksissa.

Autonominen hermosto rauhoittuu, toiminnalliset vaivat helpottuvat.

Kehon tiedostaminen ja sen tuottama mielihyvä parantaa elämisen laatua ja iloa.

Ryhmässä tapahtuva harjoitus estää ja korjaa depressiota.

Mieli virkistyy, stressi poistuu ja unen laatu paranee.

Mahdollisesti verenpainetaipumus lievittyy stressihormonitason alentuessa.

Mahdollisesti insuliiniresistenssi lievittyy stressihormonitason alentuessa.